Logo_1480

Rotary International
Distrikt 1480    
Distriktskonference 2015  • 
Lørdag d. 26. september 2015 - Kl 9:00  
Hotel Comwell Campus Klarskovgaard  -  Korsør Lystskov 30
DK- 4220 Korsør

  

Logo 2015   

Forside  |  Indbydelse  |  Program  |  Dagsorden for årsmødet  |  Ledsagertur  |  Om Korsør Tilmelding    |  Kontakt


 

Indbydelse til distriktskonferencen 2015

 
 

  Marianne

DG Marianne Løje

Kære Rotarianere i distrikt 1480 samt gæster

Distriktskonferencen med årsmødet er den begivenhed i distriktet, der hidtil har samlet flest rotarianere med ledsagere – og det håber jeg også det bliver i 2015.

Distriktskonferencen er for alle rotarianere i distriktet. Præsident og sekretær med ledsagere fra alle klubber deltager uden betaling i dagsmødet, da det er betalt via distriktskontingentet. Hvis disse to ikke kan deltage, kan klubben sende to stedfortrædere uden beregning. Der er i de fleste klubber en tradition for at klubben helt eller delvist betaler for præsident og sekretærs deltagelse i aftenarrangementet. Distriktskonferencen er også en måde at lære mere om Rotary på, så hvorfor ikke støtte, at et eller flere af klubbens nye medlemmer deltager.

Her er der lejlighed til at tale med rotarianere fra andre klubber, finde samarbejdspartnere, høre om gode ideer til projekter samt om, hvad der sker i distriktet og den internationale rotary verden.

Be a gift to the World er verdenspræsident K.R.Ravindrans motto for 2015. Et af de steder, hvor vi er en gave til verden er ungdomsarbejdet. Distriktskonferencen vil stå i de unges tegn og distriktets inbounds vil deltage aktivt i dagen.

Årsmødet har en selvstændig dagsorden og er den mere formelle del af dagen, hvor bl. a. regnskaber og beretning bliver forelagt. Forslag til denne dagsorden skal være guvernøren i hænde senest 17 dage før årsmødet.

Distriktskonferencen festlige højdepunkt er aftenarrangementet med en tre retters menu, Sopran Dorthe Elsebet Larsen underholder med kendte operettesange og andre sange. Efter middagen er der dans til Dixie for You. Aftenen afsluttes med natmad. I år vil festen bære præg af, at Korsør Rotary Klub i samme uge fylder 90 år.

Ledsageturen foregår i den nærmeste omegn af Klarskovgård og der vedlægges særskilt program. Det vil være klogt at tage fod- og overtøj med til udendørs brug.

Det ville glæde mig meget, om alle klubber vil være repræsenterede på distriktskonferencen og lige så meget, hvis alle samt spouser deltog i aftenarrangementet.

På dette link kan du læse mere om diverse programmer for dagen samt tilmelde dig og din ledsager senest d. 10.9.2015.

 

Venlig hilsen og på gensyn

DG Marianne Løje