Logo_1480

Rotary International
Distrikt 1480    
Distriktskonference 2015  • 
Lørdag d. 26. september 2015 - Kl 9:00  
Hotel Comwell Campus Klarskovgaard  -  Korsør Lystskov 30
DK- 4220 Korsør

  

Logo 2015   

Forside  |  Indbydelse  |  Program  |  Dagsorden for årsmødet  |  Ledsagertur  |  Om Korsør Tilmelding    |  Kontakt


 

Dagsorden til årsmøde i distrikt 1480 d. 26.9.2015 kl. 13.00

1. Valg af dirigent

2. Den afgående guvernørs årsberetning v. IPDG Werner Kahle

3. Regnskab for 2013 – 2014 v/distriktskasserer Alex Boye Jensen Regnskab og revisionspåtegning kan findes på: http://www.rotary.dk/htm_dk/dokumenter/dokumentliste.asp?level=2&levelid=1480

4. Orientering om Regnskab og Revisionsrapporter for RD, RDU og RDH. v. DG Marianne Løje.

Regnskaber og revisionsprotokoller kan findes på:http://www.rotary.dk/htm_dk/dokumenter/dokumentliste.asp?level=1&levelid=45

5. Præsentation af DGE Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen

6. Præsentation af DGN Axel Lumholt

7. Revision af distriktets vedtægter v. DG Marianne Løje

Ændringsforslag til Vedtægter for Rotary International distrikt 1480.

Nuværende tekst: § 8.1:  PrePETS er et informations- og dialogmøde for klubbernes præsident elect, organiseret af DGE med det formål at orientere om det kommende arbejde som præsident og styrke netværksdannelsen klubberne imellem. PrePETS 1 afholdes i oktober/november måned og PrePETS 2 afholdes i minidistrikterne i januar /februar måned.

Ny tekst: § 8.1: PrePETS er et informations- og dialogmøde for klubbernes præsident elect organiseret af DGE, med det formål at orientere om det kommende arbejde som præsident og styrke netværksdannelsen klubberne imellem. PrePETS afholdes i november/december måned

Nuværende tekst: § 8.2: PETS er et informations- og dialogmøde, som afholdes i marts. Mødet organiseres af DGE og har følgende formål:

·         Indføring i RI-præsidentens tema og planer

·         Motivere til planlægning af klubaktiviteter for det kommende Rotary år

·         Informere om distriktets planlagte aktiviteter for det kommende år

PETS er obligatorisk for klubbernes præsident elect.

Ny tekst: § 8.2:  PETS er et informations- og dialogmøde, som afholdes i marts/april. Mødet organiseres af DGE og har følgende formål:

• Indføring i RI-præsidentens tema og planer

• Motivere til planlægning af klubaktiviteter for det kommende Rotaryår

• Informere om distriktets planlagte aktiviteter for det kommende år

PETS er obligatorisk for klubbernes præsident elect.

 8. Indkomne forslag v DG Marianne Løje.

Rotary International har anmodet distriktet om at udpege to repræsentanter til  Nomineringskomiteen til udvælgelse af zonedirektør. Der skal vælges et medlem samt en stedfortræder, i tilfælde af at nr. 1 får forfald. Komiteen træder sammen i efteråret 2016.

Holbæk Rotary Klub indstiller IPDG Werner Kahle til at være distriktets repræsentant i Nomieringskomiteen for valg af zonedirektør i 2016 - 17.

Korsør Rotary Klub indstiller DG Marianne Løje til at være distriktets repræsentant i Nomineringskomiteen for valg af zonedirektør i 2016 - 17.

Det indstilles til årsmødet, at Marianne Løje vælges til komitemedlem og Werner Kahle til suppleant.

9. Valg af revisor v. Marianne Løje

10. Eventuelt

Venlig hilsen

DG Marianne Løje

2015-09-11